logo

Тренутно на сајту

Ко је на мрежи: 3 гостију и нема пријављених чланова

ПРЕДЛОГ ЗА АНЕКСИРАЊЕ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА

Генерални директор НИС а.д. доставио је репрезентативним синдикатима иницијативу за покретање поступка анексирања Колективног уговора за НИС а.д. Нови Сад. Прочитајте у целости...


„Поштоване колеге,

Након успешно окончаних преговора и закључења Колективног уговора за НИС а.д. Нови Сад, овим путем у име Послодавца, предлажем покретање поступка преговора у циљу закључења Анекса Колективног  уговора за НИС а.д. Нови Сад.

Одредбом члана 79. Колективног уговора за НИС а.д. Нови Сад који је закључен под бројем 07-4/83/1-3298/0 од 09.05.2011.године уговорили смо да ће се анексом тог документа утврдити висина отпремнине по години стажа запосленог и висина једнократне отпремнине у случају отказа уговора о раду због технолошких, економских или организационих промена у НИС а.д. Нови Сад.

Уважавајући тренутно важећи Социјални програм за НИС а.д. Нови Сад, са посебном пажњом се осврћем на нужност поштовања садржаја тог документа као саставног дела Уговора о продаји и куповини акција Нафтне индустрије Србије а.д. Нови Сад.

С обзиром на потребу правовременог решавања питања отпремнине за запослене, која би била важећа по истеку Социјалног програма, од 1. јануара 2013.године, позивам Вас да формирањем преговарачких тимова започнемо процес преговора.

У смислу одредби члана 96. Колективног уговора позивам Вас да доставите предлог Ваших чланова у преговарачком тиму за израду нацрта анекса Колективног уговора за НИС а.д. Нови Сад, са жељом да формирамо заједнички преговарачки тим, те приступимо реализацији овог важног задатка за све нас.

У уверењу у успешност предстојећих преговора, наглашавам да ћемо следити законске параметре као и добру праксу Републике Србије, на досадашњим принципима партнерског односа.

НИС а.д. Нови Сад
Генерални директор
Кирил Кравченко“