logo

Тренутно на сајту

Ко је на мрежи: 19 гостију и нема пријављених чланова

Питања

pitanja.gif

ЗАХТЕВ ЗА МИШЉЕЊЕ О УКИДАЊУ ТНГ И ОДГОВОР МИНИСТРА ШКУНДРИЋА

ЈСО НИС а.д. Нови Сад упутио је следећи Захтев за доставу мишљења о измени Оснивачког акта Министру за рударство и енергетику Петру Шкундрићу...

„Одлуком о оснивању НИС а.д. (члан 16.) утврђено је  да постоје три огранка у оквиру друштва: НИС Нафтагас, НИС Петрол и НИС-ТНГ.

Генерални директор НИС а.д. Кирил Кравченко је на састанку са запосленима НИС-а у Пословном центру Нови Сад изјавио да ће огранак НИС-ТНГ бити укинут а да ће делатност овог огранка бити премештена у НИС Петрол.

Молимо Вас да нам доставите тумачење да ли је укидање огранка могуће у складу са оснивачким актом и Уговором о продаји и какав је став надлежног министарства.“

Одговор Министра је следећи:

„Законом о привредним друштвима („Службени гласник РС“, број 125/04) уређује се правни положај и оснивање привредних друштва и предузетника, права и обавезе оснивача, повезивање и реорганизација (статусне промене и промене правне форме привредних друштава) и ликвидација привредних друштава. Одредбама овог закона прописана је садржина оснивачког акта акционарског друштва, као и надлежност скупштине акционарског друштва за измену оснивачког акта.

Одредбом 12.2. Уговора о продаји и куповини акција „Нафтне индустрије Србије“ а.д. Нови Сад (у даљем тексту Уговор) прописано је да овај Уговор, зајдено са свим Прилозима (који чине његов саставни део) чини читав споразум Страна који се односи на ову Трансакцију и може се изменити и доунити само писаним инструментом који потпишу све Уговорне стране.

Саставни део Уговора је и Прилог 5 – Оснивачки акт НИС а.д. Нови Сад.

На основу напред изнетог, указујемо да све измене и/или допуне Прилога који су саставни део Уговора, укључујући и оснивачки акти друштва који се мења у складу са Законом о привредним друштвима, мирају бити потврђене од обе уговорне стране, односно од стране Владе Републике Србије и ОАД Газпром Нефт.“