logo

Тренутно на сајту

Ко је на мрежи: 14 гостију и нема пријављених чланова

Питања

pitanja.gif

СПОРАЗУМ О ПРАВИМА ЗАПОСЛЕНИХ У ЗАВИСНИМ ДРУШТВИМА НИС А.Д.

Одбор Јединствене синдикалне организације НИС а.д. једногласно је прихватио Споразум о преносу и задржавању права запослених у зависним предузећима који је потписан 20.априла између генералног дирелтора НИС а.д. и  председника репрезентативних синдиката. Представници синдиката пратиће спровођење Споразума у  наредном периоду.

Подсећамо да су најважније ставке у овом Споразуму да ће се у новим зависним друштвима НИС-а примењивати важећи Колективни уговор за НИС а.д., као и сва важећа општа односно појединачна акта оснивача најмање три године од дана преузимања запослених, осим ако пре истека тог рока истекне време на које је закључен Колективни уговор код оснивача или у зависним друштвима  буде закључен нови Колективни уговор, којим се не могу утврдити мања права од права утврђених у Колективном уговору НИС а.д.. У случају да код оснивача дође до измена и допуна у важећем Колективном уговору или се усвоји нови, исто ће се примењивати и на запослене у зависним друштвима.

НИС овим Споразумом гарантује обављање послова зависног друштва за оснивача три до пет година, редовну исплату радова и услуга укључујући и исплату аконтација за радове и услуге најмање у износу потребном за исплату зарада запослених, најмање на нивоу и у обиму као на дан оснивања.

Зависна друштва преузимају од оснивача све раднике који су до тада били запослени у њима, који, при томе, задржавају сва права предвиђена Колективним уговором која су до тада имали или стекли. Оснивач је дужан да пре преношења Уговора о раду запослених у зависна друштва, писменим путем обавести све запослене чији се уговори преносе о њиховим правима и обавезама из Колективног уговора.

Овде
можете преузети Споразум потписан између генералног директора НИС а.д. и председника репрезентативних синдиката.