logo

Тренутно на сајту

Ко је на мрежи: 46 гостију и нема пријављених чланова

Питања

pitanja.gif

УСВОЈЕН ПЛАН АКТИВНОСТИ ОРГАНА РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ СИНДИКАТА

Репрезентативни синдикати НИС а.д. усвојили су план активности органа репрезентативних синдиката за период фебруар 2009 - август 2009. године. На основу Уговора о продаји НИС а.д. и Споразума о заједничком наступу два репрезентативна синдиката НИС, предлажу се следеће активности синдиката...

I  СОЦИЈАЛНИ ПРОГРАМ НИС А.Д.

1. Зараде у 2009.години

Према плану пословања за 2009. годину планирана цена рада за I квартал је 12.314 динара. За  децембар 2009. године планирана цена рада је 12.814 дин.

С обзиром да је дошло до промене власника, зараде запослених НИС а.д. налазе се у надлежности управе НИС а.д. и нису ни у каквој надлежности Министарства финансија и Владе Републике Србије.

1.1. Предлози за зараде
- У складу са чланом 9. Социјалног програма, послодавац је обавезан да изврши једнократно повећање зараде запосленима у висини од 15% у односу на месец који је претходио преузимању,
Мера реализације: Преговори са Генералним директором
Задужени: председници репрезентативних синдиката и Преговарачки одбор репрезентативних синдиката по члану 94. Колективног уговора
- На основу Социјалног програма неопходно је дефинисати поштовање: исплате зараде из добити, решавање стамбених потреба запослених, фонд за образовање, формирање посебног фонда за помоћ запосленима, усклађивање зарада у складу са растом трошкова живота, редовна исплата зарада, накнада и додатака у складу са Колективним уговором.
Како би све горе наведено било реализовано неопходно је извршити ребаланс буџета зарада и издвајање менаџерских зарада из фонда зарада запослених и Колективног уговора.
- Отпис позајмице
Позвати се на информацију од стране менаџмента НИС а.д. и преговора са Министарством финансија Владе Србије о отпису зајма за набавку огрева, зимнице и уџбеника.

Мере реализације: преговори са генералним директором

Задужени: председници репрезентативних синдиката и Преговарачки одбор

Уколико послодавац не прихвати ни једнократно повећање, ни исплату зараде из добити, ни отпис позајмице путем преговора, припремити синдикалне акције за штрајк у априлу 2009.
       
Задужени: председници репрезентативних синдиката, председници синдикалних организација, одбори синдикалних организација.


II  КОЛЕКТИВНИ УГОВОР

  • Стриктна примена Колективног уговора у складу са члановима 87. и 94.
  • Израда преосталих правилника
  • Формирање преговарачког одбора по чл.94.
  • Формирање синдикалног тима за праћење и анализу примене Колективног уговора   од стране новог послодавца (секретар и повереници)

Затражити извештаје о реализацији права по члановима 39. и 33.  Колективног уговора  (солидарна помоћ, колективно осигурање, лечење и бањски опоравци у 2008. години)

Циљ: задржати постојећи ниво


III  ПЛАН РАДА ОРГАНА РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ СИНДИКАТА

  •  Редовни састанци
Председништво: једном у 2 недеље
Задужен: председник ЈСО НИС а.д.
Одбор: једном у месец дана
Задужено: Председништво
  • Ванредни састанци
Заказује: председник
Неопходно: Јачање улоге синдиката и позиције председника ЈСО НИС а.д.
Председник одлучује које послове преноси на потпредседнике и секретара

Рад повереника:
Председник даје директне задатке повереницима, а секретар координира рад повереника:). Посебно донети План информисања запослених и нову уређивачку политику синдикалног листа, ојачати информисаност путем сајта синдиката.

Председник, Председништво и повереници подносе месечне извештаје о раду Одбору, и припремају одлуке, које доноси и усваја Одбор.

Једном у 6 месеци (по потреби) организовати Скупштину Одбора синдикалних организација

Циљ: јачање улоге синдиката, синдикализација и провера одлука код чланства, ради подршке и заштите чланства и запослених.


IV  АКЦИЈЕ


Ангажовање и пуна сарадња синдиката и удружења акционара, до момента преузимања акција у складу са законом и социјалним програмом.

План деловања доноси Удружење акционара, синдикат даје логистику.