logo

Тренутно на сајту

Ко је на мрежи: 15 гостију и нема пријављених чланова

Питања

pitanja.gif

ЈЕДИНСТВЕНА СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА НИС А.Д. НЕ ПРИХВАТА ПРЕДЛОГ НОВОГ СТАНДАРДА ЗА КВАРТАЛНИ И ГОДИШЊИ БОНУС

Одбор Јединствене синдикалне организације НИС а.д. је на седници одржаној 22.12.2012.године разматрао предлог новог Стандарда за квартални и годишњи бонус за запослене у НИС а.д. Након разматрања једногласно је усвојен следећи закључак...

Не прихвата се предлог Стандарда за квартални и годишњи бонус за запослене у НИС а.д, из следећих разлога у начелу:

  1. НИС а.д. је Компанија која је дужна да поступа у складу са Уставом и законима (пре свега Законом о раду) заснованим на начелима једнакости и равноправности, те је неприхватљиво да се Стандард као општи акт примењује за блок Производње и Матицу (што нису сви «запослени у НИС а.д»)
  2. Послодавац наведеним Стандардом није предвидео везу са чланом 46. Колективног уговора за НИС а.д., нити обавезно учешће Синдиката у процесу израде и праћењу реализације истог. Напротив, све је препуштено руководиоцима који потпуно аутономно и субјективно оцењује запосленог без могућности жалбе Комисији или неком другом контролном органу. Закон о раду наводи да запосленом припада зарада за стандардни учинак у пуном радном времену, с тим да није дефинисано шта подразумева стандардни учинак - како би се могло оценити да ли је исти пребачен или подбачен. Дакле, Стандардом се дају описи категорија без описа стандардног учинка за који се категорије везују.
  3. Синдикат подржава исплату бонуса за кварталне премије запосленима по важећем Правилнику о исплати премија запосленима у НИС а.д., док се не донесе нов предлог Стандарда чије ће одредбе бити јасне и неспорне, који ће бити израђен у складу са Колективним уговором за НИС а.д., законима и пре свага сврхом ради које верујемо да је и намера Послодавца – стимулација запослених да креативно, професинално и одговорно обављају послове и преко утврђених «норми» , «очекиваних задатака» за које треба да буду награђени (бонусом – на кварталном и годишњем нивоу).
  4. Предлогом Стандарда предвиђено је да најмање 15% запослених у оквиру оцењивачке групе «мора» да има оцену један или два, која подразумева да запослени нису испунили очекивани учинак што је неприхватљиво за Синдикат. Дакле, Стандард чији је предмет БОНУС не треба да обухвата санкције за неостварење планираних резултата рада јер тада сам појам «бонуса» губи смисао и у супротности је са својом суштином.