logo

Тренутно на сајту

Ко је на мрежи: 13 гостију и нема пријављених чланова

Питања

pitanja.gif

ЗАХТЕВ ЗА ХИТАН САСТАНАК

„Репрезентативни синдикати НИС а.д. упутили су следећи допис Генералном директору НИС а.д. Кирилу Кравченку:

Одбори репрезентативних Синдиката у НИС а.д. поново су разматрали примену  новог Стандарда за квартални и годишњи бонус за запослене у Блоку Истраживање и производња и Матици. Након разматрања једногласно је усвојен следећи закључак...

Захтева се заказивање хитног састанка са Генералним директором и председницима репрезентативних синдиката у вези примене Стандарда за квартални и годишњи бонус за запослене у НИС а.д, јер репрезентативни Синдикати нису дали сагласност на исти, те тражимо да се исти стави ван снаге, како се не би кршио Колективни уговор.

Као што Вам је познато, квартални бонус је уведен на основу Социјалног програма за НИС а.д, у складу са чланом 9, где је било предвиђено  једнократно и трајно повећање зарада запослених у висини од 15%. Предлог Послодавца је био, пошто је 2009.године финансијска ситуација НИС-а била изузетно лоша, да се наведена средства искористе за стимулативно  квартално награђивање свих запослених у НИС а.д, што су оба репрезентативна Синдиката тада и прихватила у циљу опоравка Компаније.

У дописима које смо доставили Вама (број 30-5/12 од 13.01.2012.године) и Заменику генералног директора Д. Фоменку и ХР директору Н. Стаменковић (број 30-213/11 од 23.12.2011.године) наведено је да се не прихвата примена новог  Стандарда за квартални  и годишњи бонус за запослене у НИС а.д, из следећих разлога:

  1. НИС а.д. је Компанија  која је дужна да поступа у складу са Уставом и  законима (пре свега Законом о раду) заснованим на  начелима једнакосту и равноправности, те је  неприхватљиво  да се Стандард, као општи акт, примењује  за блокове  Производњу и Матицу (што нису сви «запослени у НИС а.д»)  чак ни у форми  експерименталног- пилот пројекта.
  2. Послодавац наведеним Стандардом  није предвидео везу са чланом 46. Колективног уговора за НИС а.д., нити обавезно учешће Синдиката  у процесу израде и праћењу реализације који је предвиђен  чланом 47. истог. Напротив, све је препуштено руководиоцима који потпуно аутономно и субјективно оцењују запосленог, без могућности жалбе Комисији или неком другом контролном органу.
  3. Закон о раду наводи да запосленом припада зарада за стандардни учинак у пуном радном времену, с тим да   није дефинисано  шта подразумева стандардни учинак,  како би се према томе могло оценити  да ли је исти пребачен или подбачен. Дакле,  Стандардом се дају описи категорија, без описа стандардног учинка  за који се категорије везују.
  4. Стимулација запослених да креативно, професинално и одговорно обављају послове  преко  утврђених «норми» и «очекиваних задатака», за које треба да буду награђени бонусом на кварталном и годишњем нивоу  је сврха доношења поменутог Стандарда, а не кажњавање и елиминација.
  5. Предлогом новог Стандарда предвиђено је да најмање 15% запослених у оквиру оцењивачке групе «мора» да има оцену један или  два (оцене се крећу од 1-5), која  подразумева да запослени нису испунили очекивани учинак. За Синдикат је овај члан Стандарда неприхватљив из разлога што се проценат од најмање 15% не може предвидети и сматрамо да не може бити унапред одређен, јер је Колективним уговором за НИС а.д. јасно регулисано какве су санкције за запослене који не поштују радну дисциплину или направе неки прекршај.
  6. Дакле, Стандард  чији је предмет БОНУС не треба да обухвата  санкције (унапред дефинисана правила и смернице у вези мерења учинка  у случају индивидуалних показатеља - проценат и став «мора»)  за неостварење планираних резултата рада, из разлога што сам појам «бонуса» тиме губи смисао и  у супротности је са својом суштином.

Став Синдиката је да треба примењивати тренутно важећи Правилник о исплати премија запосленима у НИС а.д.,  док  се не донесе нов предлог  Стандарда чије ће  одредбе бити јасне и неспорне и који ће бити израђен у складу са Колективним уговором за НИС а.д. и важећим законима.

Ако се наведене примедбе не отклоне након заједничког састанка (у року од седам дана) Репрезентативни синдикати ће у складу са чланом 99. Колективног уговора за НИС а.д. покренути поступак Арбитраже, у циљу решавања спорног питања.

У случају да се спорна питања не реше поступком Арбитраже Репрезентативни синдикати ће спровести поступак пред надлежним судом.“