logo

Тренутно на сајту

Ко је на мрежи: 9 гостију и нема пријављених чланова

Питања

pitanja.gif

ПРЕГОВОРИ О ВИСИНИ ОТПРЕМНИНЕ

Менаџмент НИС а.д. доставио је репрезентативним синдикатима званичан предлог Послодавца за износ отпремнине у случају отказа уговора о раду за случај технолошког вишка, у писму следеће садржине...


„У поступку преговора, ради анексирања Колективног уговора за НИС а.д. Нови Сад, број 07-4/83/1-3298/0 од 09.05.2011.године, на основу Иницијативе за покретање поступка анексирања број 01-20655 од 07.11.2011.године, у оквиру заједничког преговарачког тима размотрили смо више опција о начину реализације члана 79. Колективног уговора.

На основу свих претходних разматрања, те након упознавања са ставовима представника ЈСО НИС а.д. Нови Сад и ЈСО НИС Нафтагас Нови Сад, послодавац је размотрио могуће износе отпремнине за случај отказа уговора о раду због технолошких, економских или организационих промена.
Овим путем вас извештавамо да је став Послодавца по овом питању следећи:

350 еура по години радног стажа у динарској противвредности, обрачунато према средњем курсу Народне банке Србије, на дан исплате отпремнине.

Предлог послодавца подразумева да се при обрачуну отпремнине у обзир узима укупан радни стаж, који је конкретно запослени остварио до момента престанка радног односа по овом основу.

Молимо вас да размотрите изнети предлог и изнесете своју сагласност или сугестије.“

Репрезентативни синдикати, позвали су се на члан  20. Социјалног програма и такође доставили писменим путем одговор Послодавцу званичан став  синдикалних организација да отпремнина за случај технолошког вишка буде, као што је и наведено у Социјалном програму, 675 евра по години стажа.