ОДРЖАНА ПРВА РЕДОВНА СКУПШТИНА УДРУЖЕЊА БУДУЋИХ АКЦИОНАРА НИС-а

Удружење будућих акционара НИС-а у Пословном центру НИС а.д. у Новом Саду, одржало је 20.10.2007. године Прву редовну седницу Скупштине акционара НИС а.д. На овој седници усвојени су Пословник о раду Скупштине, Статут Удружења будућих акционара са изменама и допунама и Декларација Удружења будућих акционара НИС-а.

У оквиру дневног реда, за Председника Скупштине Удружења именован је др Ђорђе Петровић, формиран је Управни одбор Удружења за чијег је председника изабран Слободан Грдинић, дипл. прав, формиран је Надзорни одбор Удружења за чијег је представника именован Миленко Томашевић, дипл. ецц и за председника Удружења именован је Зоран Јовановић.
За чланове Управног одбора Удружења будућих акционара НИС-а једногласно су именовани:
 1. Митровић Радо, ЈСО НИС а.д.
 2. Жунић Вељко, ЈСО НИС а.д.
 3. Капларевић Александар, НИС НАП
 4. Благојевић Сава, НЕЗАВИСНИ СИНДИКАТ
 5. Јанковић Зоран, НИС ЈУГОПЕТРОЛ
 6. Палада Винко, ЈП ТРАНСНАФТА
 7. Милин Душан, ЈП СРБИЈАГАС
 8. Галетић Марија, НИС МАТИЦА
 9. Грдинић Слободан, НИС РНС
 10. Видовић Младен, НИС ТНГ
 11. Братић Здравко, НИС РНП
За чланове Надзорног одбора Удружења будућих акционара НИС-а једногласно су именовани:
 1. Васић Милан, НИС РНС
 2. Анушић Драгица, НИС РНП
 3. Бајандић Петар, ЈП ТРАНСНАФТА
 4. Томашевић Миленко, ЈП СРБИЈАГАС
 5. Исаков Лазар, НИС НАП

Усвојена акта и списак делегата Скупштине можете погледати у секцији Важна акта, одељак Aкта синдиката, док одабране фотографије можете погледати у секцији Фото галерија.