ИСПЛАТА ГОДИШЊЕГ БОНУСА

Репрезентативни синдикати обавештени су од стране Послодавца да ће исплата годишњег бонуса запосленима бити најкасније до 15. априла 2013.године.

У складу са Стандардом о кварталним и годишњим бонусима, висина годишњег бонуса зависиће од кварталних оцена током 4 квартала у 2012. години. Тачније, уколико је просечна оцена за целу 2012.годину била 3, запослени ће добити 10% своје годишње основне зараде. Ако је просечна оцена 4 или 5, тај износ ће бити 15% основне годишње зараде запосленог. Ко је имао просечну оцену 1 или 2 неће добити годишњи бонус.