ПОСТАВЉЕН НОВИ ДОКУМЕНТ

У рубрици Важна акта (Акта синдиката) додат је Извештај са XIV редовне седнице Одбора ЈСО НИС а.д. Нови Сад, која је одржана дана 28.11.2012. године у Новом Саду.