ОДБОР ДИРЕКТОРА ДОНЕО ОДЛУКУ О ПРОГРАМУ ВИШКА ЗАПОСЛЕНИХ
 
На  XIII седници, одржаној 24.04.2013. године, Одбор директора НИС а.д. Нови Сад (бивши Управни одбор) усвојио је Одлуку о доношењу Програма решавања вишка запослених услед организационих промена, који се односи на Службу за административно-техничка питања и односе са запосленима.
 
Одлука ступа на снагу осам дана од дана објављивања на Огласној табли Друштва.