РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ СИНДИКАТИ ДОБИЛИ СУ ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА ЗА РЕШАВАЊЕ ВИШКА ЗАПОСЛЕНИХ

Репрезентативним синдикатима, у складу са чланом 155. став 2. Закона о раду („Службени гласник Републике Србије“ број 24/05, 61/05 и 54/09) достављена је од стране послодавца  Одлука о покретању поступка утврђивања вишка запослених услед организационих промена у НИС а.д. Нови Сад, као и предлог Програма за решавање вишка запослених, за који се, у складу са чланом 156. став 1 Закона о раду,  очекује Мишљење одбора у року од 15 дана од дана достављања.

ЈСО НИС а.д. Нови Сад размотриће предлог Програма на седници Одбора заказаној за 28.03.2013.године.

Такође, поред репрезентативних синдиката, у року од 15 дана Мишљење на предлог Програма мора да достави и Национална служба за запошљавање.