РАЗМОТРЕН ЗАХТЕВ ЗА ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ РАДНОГ ЧАСА

Послодавац је разматрао захтев Синдиката за повећање вредности радног часа али се чекају званични резултати о инфлацији у 2012. години од Републичког завода за статистику.
Зависно од достављених резултата и од повећања вредности радног часа у току 2012. године вредност радног часа ће бити коригована.