ОДОБРЕНА ИСПЛАТА ДИВИДЕНДИ АКЦИОНАРИМА НИС-А

Одлуком Скупштине акционара која је одржана 30.06.2014.год, одобрена је исплата дивиденди акционарима НИС-а у износу од 25 одсто нето добити, што износи 13,08 милијарди динара, односно 80,22 динара по акцији бруто што је 68,187 динара нето. Право на исплату дивиденди за 2013. годину имају сви акционари који су уписани у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности на Дан акционара Шесте редовне седнице Скупштине акционара – 20. јун 2014. године. Исплата дивиденде се очекује након одлуке Генералног директора.