ОДРЖАН САСТАНАК СА ГЕНЕРАЛНИМ ДИРЕКТОРОМ

Дана 10.04.2013. године одржан је састанак председника репрезентативних Синдиката Горана Такића и Миленка Недића са генералним директором НИС-а Кирилом Кравченком, замеником генералног директора Дмитријем Фоменком и ХР директором Наташом Стаменковић.

ЗАКЉУЧЦИ:

  1. на захтев Синдиката одобрен је отпис стамбених кредита (максимално 60% за девизне кредите и 70% за динарске) који су запослени добили до 2008. године. Отпис кредита се односи на запослене који се добровољно пријаве за одлазак из Компаније до 15.04.2013. године;
  2. сва радна места у Дирекцији малопродаје Промета, осим точилаца, остају у систематизацији до 01.07.2013.године. Запосленима у малопродаји (касири, пословође, управници) ће бити омогућено да у периоду од 15.06-30.06.2013. године донесу одлуку везано за свој радно правни статус, под истим условима који и сада важе: добровољни одлазак уз исплату отпремнине или добровољни одлазак уз отпремнину и прелазак на лизинг. Такође, договорено је да ће пилот пројекат давања бензинских станица у дилерство (CODO)  заживети до јула месеца, о чему ће запослени бити обавештени;
  3. Послодавац је обавестио представнике Синдиката да је добио мишљење Националне службе за запошљавање и да ће започети процедуру, пред Одбором директора, усвајања Програма решавања вишка запослених услед организационих промена за службу за административно-техничку подршку. Раскид радног односа за запослене који су проглашени технолошким вишком се очекује 20.05.2013. године.