ЗАПИСНИК СА VIII ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ

VIII ванредна седница Одбора ЈСО НИС а.д. Нови Сад, одржана је дана 05.06.2013. године у Новом Саду, са почетком у 15,00 часова…

Седници су присуствовали следећи чланови Одбора ЈСО НИС а.д. Нови Сад:

Горан Такић–председник, Вељко Жунић-потпредседник, Радован Зељковић-потпредседник, Радо Митровић–секретар, Божо Достић (РНП), Зоран Ловренски (ТНГ), Горан Бандић (ТНГ), Жељко Јакемив (ТНГ), Раде Скенџић (НАП), Ивана Ћурчин (СС), Марија Галетић (СС), Драган Јефтић (РНС), председник Надзорног одбора Милан Васић.
Састанку су присуствовали чланови Одбора СО ТНГ, СО РНС, ОС НАП, СО Стручне службе и део запослених из организационих делова предвиђених за лизинг.

За састанак је предложен и усвојен следећи

Д Н Е В Н И    Р Е Д

 1. Преговори о измени Колективног уговора за НИС а.д.
 2. Стратегија лизинга

А.Д.1

Председник Такић Г. је присутне обавестио да су почели преговори око измене и допуна чланова 44 и 45 за НИС а.д.. Преговоре је иницирао  послодавац са намером да се ови чланови измене.

Преговарачки Одбор ће након сваке седнице одржати Одбор ЈСО НИС а.д. на којој ће информисати чланове о протеклим преговорима.

А.Д.2

Представници синдиката су у уводном делу упознали присутне о предлогу послодавца о Стратегији лизинга и планираним активностима синдиката на заштити интереса свих стално запослених у НИС а.д..

Репрезентативни синдикати су упутили Генералном директору, Скупштини акционара НИС а.д., Надзорном Одбору НИС а.д., Одбору директора НИС а.д.  отворено писмо против лизинга. Синдикална организација Рафинерије Панчево је упутила допис надлежном Министарству рада, запошљавања и социјалне политике о примени конвенције МОР-а о Агенцијама за привремено запошљавање. Покренуте су иницијативе преко Републичког Одбора и Савеза самосталних синдиката Србије у вези Агенција за привремено запошљавање.

Након дискусије присутних усвојени су следећи

З А К Љ У Ч Ц И

 1. Основни интерес синдиката је заштита стечених права запослених по Колективном уговору за НИС а.д.;
 2. Све синдикалне организације ће се максимално ангажовати на борби против примене стратегије лизинга и очувању сталних радних места у НИС а.д.;
 3. Репрезентативни синдикати ће се ангажовати на разговорима и преговорима са Генералним директором, Скупштином акционара НИС а.д., Надзорним Одбором НИС а.д. и  Одбором директора НИС а.д.. о одлагању примене лизинга у компанији;
 4. У наредном периоду спроводиће се следеће синдикалне активности
  • одржавање седница свих синдикалних организација
  • правовремено обавештавање свих запослених
  • од послодавца тражити списак свих организационих делова и радних места која су предвиђена да се дају у лизинг. Запосленима из тих делова се препоручује да се након добијања понуде обрате синдикалној организацији како би им била презентована њихова права а у организационим деловима где је то могуће одржати заједничке састанке
  • синдикати ће максимално појачати своје активности у заштити права запослених, услова рада и комуникацију са инспекцијом рада и агенцијама за посредовање у запошљавању
 5. Након одржавања састанака Синдикалних организација, одржаће се Скупштина свих одбора синдиката на којој ће се усвојити коначна одлука о стратегији и методама синдикалне борбе за очување свих радних места.

Састанак је завршен у 17,30 часова.