ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ ЗАРАДЕ ИЗ ДОБИТИ ЗА 2012.

Репрезентативни синдикати добили су од Дмитри Фоменка, Заменика генералног директора за  организациона питања, следећи одговор на захтев за исплату зараде из добити…

„У допису број НМ_061000/из_до/011592 од 14. 05. 2013.године, упућеном Репрезентативним синдикатима као одговор на предлог исплате зараде из добити за 2012.годину, Послодавац експлицитно наводи „да се захтев може разматрати следеће године када и расходи буду на историјском нивоу, не само приходи, а не да је „иницијативу могуће реализовати за 2013.годину“.

Такође, члан 56. Колективног уговора експлицитно каже да „Послодавац може на основу своје Одлуке запосленима исплатити зараду из добити“, дакле, то је могућност, а не обавеза.

Како је наведено у поменутом допису, приходи Послодавца су транспарентни али су транспарентни и расходи:

  • Запослени су током 2012.године примили у просеку 14,5 зарада;
  • У току 2012.године у тренинг и развој уложено је 238 милиона динара;
  • У стамбене кредите за запослене 34 милиона динара;
  • У солидарне помоћи запосленима 81 милион динара;
  • У спортске активности запослених 38 милиона динара;
  • На бање и превентивни одмор 46 милиона динара (0,35% од месечног фонда зарада);
  • У отпремнине за добровољне одласке 3,634 милиона динара;
  • Укупно, реализован буџет за запослене у 2012.години је 25,610 милиона динара.

Поред овога, Послодавац има амбициозан инвестициони програм у 2013.години, који треба да буде приоритет свим интересним групама НИС-а у вредности од 68 милијарди РСД, дуг према банкама у вредности од 424 М$, дуг према ГПН од 44 М€.

Уз овакве расходе, Послодавац у духу доброг домаћина, приоритет даје инвестиционим програмима чија реализација значи будућност, конкурентност и профитабилност компаније у наредним годинама, узимајући у обзир да су услови пословања у периоду економске кризе веома отежани и за нашу компанију“.