ОДГОВОР ПОСЛОДАВЦА НА ИНИЦИЈАТИВУ СИНДИКАТА

Репрезентативни синдикати, добили су писмено обавештење од Заменика генералног директора за организациона питања, као одговор на иницијативу синдиката за покретање процедуре и доношење Одлуке о исплати зараде из добити запосленима НИС а.д. по годишњем обрачуну за 2012.годину…

„Захваљујемо се на иницијативи коју су репрезентативни синдикати упутили Послодавцу у вези покретања процедуре ка Скупштини акционара у циљу доношења Одлуке о исплати зараде из добити.

Taчно је да је пословна 2012.година била најуспешнија пословна година од како НИС а.д. постоји. Врло смо поносни на постигнуте резултате и наша заједничка амбиција је да их и даље унапређујемо и да нам свака следећа година буде још успешнија.

Морамо имати у виду да здраво пословање компаније подразумева не само приходе, већ и расходе, којих ни НИС а.д. није поштеђен.

Наиме, поред одличних прихода, НИС а.д. на дан 30.март 2013.године, има дуг према банкама у износу од 424 милиона долара, затим дуг према ГПН-у од 477 милиона еура, и преко 1000 капиталних пројеката инвестиционе вредности од око 68 милијарди динара.
Напомињем, такође, да су запослени НИС а.д. у току 2012.године примили у просеку 14,5 својих зарада, рачунајући основну зараду, накнаде, бонусе…

Обавештавам Вас да ћемо Ваш предлог за наредну пословну годину разматрати, када нам ниво расхода буде на нижем нивоу, дубоко верујући да је интерес руководства, запослених и синдиката да НИС учинимо још јачим кроз даљи развој, инвестиције и смањење дуговања.“