ЗАХТЕВ ЗА ПОВЕЋАЊЕ ЦЕНЕ РАДА

У складу са чланом 45 Колективног уговора за НИС а.д. Репрезентативни синдикати НИС а.д. упутили су доспис следеће садржине Генералном директору НИС а.д. тражећи повећање цене рада…

„Према САОПШТЕЊУ Републичког завода за статистику, бр.160 од 12.06.2013.године, остварена инфлација у периоду јануар-мај 2013.године у Републици Србији, мерена индексима  потрошачких цена,  износила је 2,0%.

Истовремено, вредност коефицијента  1 основне зараде, запослених у НИС а.д. повећана је за период фебруар-мај за 5%,  у односу на јануар 2013.године и на тај начин је само вредност исплаћеног коефицијента 1 за 2012.годину доведена на ниво остварене инфлације за 2012.годину.

Према томе, исплаћене основне зараде запослених у НИС а.д. за период фебруар-мај 2013.године, у односу на остварену инфлацију, забележиле су реалан пад од 2%.

На основу изнетог , према чл. 45. став 1. и став 3. Колективног уговора за НИС а.д. потребно је да се  вредност коефицијента 1 основне зараде запосленима у НИС а.д., за период јун-децембар 2013. године (као аконтативни износ)  повећа за још 2% и на тај начин доведе вредност исплаћеног коефицијента 1 на ниво остварене инфлације у периоду јануар-мај 2013.године у поменутом износу од 2 %.

Номиналан износ коефицијента 1 за период јун-децембар 2013.године износио  би 18.239,92 динара.“