ЗАКАЗАНИ ИЗБОРИ У ЈСО НИС А.Д.

У ЈСО НИС а.д. Нови Сад за дан 05.11.2014.године, заказани су избори за Председника, заменике Председника и чланове Одбора и Надзорног одбора Јединствене синдикалне организације НИС а.д.