ИЗБОРИ У СИНДИКАЛНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЧЛАНИЦАМА ЈСО НИС А.Д.

У синдикалним организацијама, чланицама ЈСО НИС а.д. Нови Сад, организују се нови избори за председника синдикалних организација, чланова Председништва и Одбора организационих делова.

Избори су провера легитимитета Синдиката, а легитимитет кроз подршку чланова даје снагу Синдикату у будућим преговорима са Послодавцем око свих питања битних за радно-правни статус запослених.

Термини одржавања избора по синдикалним организацијама су следећи:

  • СО РНС 1. и 2. 10.
  • СО Стручне службе 3. 10.
  • СО Југопетрол 10. 10.
  • СО ТНГ 15.-17. 10.
  • СО НАП 17. 10.
  • СО РНП 22.-24. 10.

У организационим деловима где је присутан сменски рад, избори се обављају више дана, како би сви чланови имали могућност да гласају.