ИНИЦИЈАТИВА ЗА ПОЧЕТАК ПРЕГОВОРА ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ НОВОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА НИС А.Д.

Jeдинствена синдикална организација НИС а.д. Нови Сад, упутила је генералном директору НИС а.д. Кирилу Кравченко следећу Иницијативу за почетак преговора за закључивање Колективног уговора…

„Обавештавамо вас да сагласно одредбама Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 65/2014) подносимо иницијативу за почетак преговора за закључивање Колективног уговора за НИС а.д. Као полазни документ за преговоре предлажемо важећи Колективни уговор, који је недавно усаглашен и његово уподобљавање одредбама закона.

Чланови преговарачког тима испред Синдиката су:

  • Горан Такић,
  • Вељко Жунић,
  • Љиљана Танасковић-Јовић,
  • Марија Галетић, и
  • Божо Достић

Имајући у виду рокове утврђене законом, предлажемо да ову иницијативу прихватите и преговоре отпочнемо у најкраћем року.„