ИНФОРМАЦИЈА СА САСТАНКА ПРЕДСЕДНИШТВА ОДРЖАНОГ 17.06.2014. ГОДИНЕ

На састанку Председништва одржаном 17.6.2014. Савез самосталих синдиката Србије је заузео став да најновији нацрт измена и допуна Закона о раду, који је припремило Министарство рада, с обзиром на то да није усаглашен са синдикатима, као такав, није прихватљив за Савез самосталних синдиката Србије.

Нацрт није резултат рада Радне групе за измене Закона о раду и не одсликава оно зашта су се синдикати залагали и јасно рекли шта је оно што никада неће прихватити.  С друге стране, Савез поздравља најаву Владе Србије да до октобра одложи смањење плата од 10 % запосленима у државној управи и јавним предузећима. Истовремено, Савез позива владу да трајно одустане од намере да смањи ионако ниске зараде, као и да одмах укине солидарни порез, јер се политика искључивог „стезања каиша“ у свету показала као погрешна.   
У новом тексту самоиницијативно су унете измене које са синдикатима нису усаглашене, иако је према ранијем договору са премијером Александром Вучићем, јасно утврђен оквир за преговарање. Тако су представници синдиката у Радној групи током претходних месеци покушали да са социјалним партнерима усагласе ставове о пет најважнијих тема које треба да регулише нови Закон о раду – рад на одређено време, откази од стране послодавца, отпремнине, проширено дејство колективног уговора и минимална зарада.
Упркос доброј вољи и флексибилности синдиката током преговора, о појединим одредбама ставови се нису приближили и до неког заједничког именитеља није се стигло. Зато Савез самосталних синдиката Србије позива министра рада Александра Вулина да, у директном разговору с представницима репрезентативних синдиката, усагласе ставове и дођу до решења које ће задовољити све стране.  Од владе траже и да организује јавну расправу поводом измена и допуна тог закона или ће, у супротном,  иницирати организовање прикупљања потписа грађана за расписивање референдума против оваквог закона. СССС захтева и да представници синдиката буду укључени у решавање и других законских решења која се тичу света рада, попут закона о приватизацији и стечају.  
Јасан и недвосмислен став синдиката је да ће, по сваку цену, бранити тешко стечена права радника и синдиката и никада се неће сагласити са укидањем проширеног дејства колективног уговора, нити са изменама које би довеле до смањења зарада. У понедељак 23.6.2014. одржаће се састанак Председништва на коме ће се разматрати о даљим потезима синдиката, па између осталог, и о непопуларним мерама уколико не дође до усаглашавања Закона о раду.