НЕРАДНИ ДАНИ И ИСПЛАТА ЗАРАДЕ И БОНУСА

У периоду предстојећих новогодишњих празника, у складу са Законом, нерадни дани су 1, 2. и 7. јануар 2015. године.

Запослени и ангажовани на пословима са процесима непрекидне производње и промета, празничне дане користиће у складу са радним обавезама, по налогу својих руководилаца, а на начин да се не ремети континуитет пословних процеса, за штa су задужени директори блокова/функција.

Остали запослени, уз одобрење непосредног руководиоца, могу узети дане од свог годишњег одмора.

Децембарска зарада за запослене НИС-а и ћерки фирми биће исплаћена 9. јануара 2015. године (по Колективном уговору четврти радни дан у месецу), а за запослене преко компанија Manpower, Ревност и Inter Safe Business 12. jaнуара 2015. године.
 
Месечни бонус за запослене НИС-а и ћерки фирми биће исплаћен 26. јануара 2015. године, а за запослене који примају квартални бонус исти ће бити исплаћен са јануарском исплатом зараде у фебруару.