УПУЋЕНА ОДЛУКА ГЕНЕРАЛНОМ ДИРЕКТОРУ

Јединствена синдикална организација НИС а.д. упутила је Генералном директору НИС а.д, Директору Функције за организациона питања и HR директору, једногласно усвојену Одлуку са седнице Одбора…

  1. Тражити да се у року од 7 дана закаже хитан састанак са генералним директором НИС а.д. Кирилом Кравченком;
  2. Уколико у року од 7 дана не буде заказан састанак, обратити се Влади Републике Србије, као другом акционару по величини;
  3. Тражити поштовање и примену Колективног уговора и Социјалног програма за НИС а.д. у целости за запослене који напуштају Компанију путем добровољног одласка, тражити примену члана 19. Социјалног програма за НИС а.д. и опрост стамбеног кредита у истом проценту као претходних година;
  4. По члану 93 Колективног уговора предлажемо да се у најскорије време формира Комисија за анализу примене Колективног уговора и Социјалног програма за НИС а.д. Испред ЈСО НИС а.д. предложен је Радо Митровић (секретар ЈСО НИС а.д.)
  5. Тражити од генералног директора да транспарентно представи организацију Компаније и планиран број запослених у периоду 2013.-2015.године, урадити социјалну карту запослених као и да се прекине са применом психологије страха, тензија и утврде мерљиви критеријуми приликом селекције запослених;
  6. Приликом запошљавања нових радника понудити прво интерни оглас постојећим запосленима пре оглашавања екстерног огласа.