ОДГОВОР ПОСЛОДАВЦА НА ЗАХТЕВ  СИНДИКАТА

На допис репрезентативних синдиката у коме се захтева од Послодавца да се распише нови Програм добровољног одласка запослених у стимулативне отпремнине, стигао је одговор послодавца следећег садржаја:

„Узевши у обзир ваш допис Генералном директору, број 30-188/12 од 16.12.2012.године, у коме предлажете расписивање Програма добровољног одласка по члану 19. Социјалног програма, дужни смо да вас обавестимо о следећем:

Буџет за добровољне одласке у 2012. години је потрошен и тренутно немамо средстава за наставак програма добровољног одласка. У процесу одласка су само запослени који су захтеве поднели у последњих месец дана и они су у фази обраде. Функција за организациона питања ће упутити Генералном директору молбу да се одобре додатна средства за добровољне одласке, уколико то стање финансијског пословања компаније дозвољава.

Како бисмо прецизирали потребан износ који недостаје, прихватамо ваш предлог у горепоменутом допису, да организујемо анкету за запослене у циљу прецизне процене недостајућих средстава.“