ОД ФЕБРУАРА ПОВЕЋАЊЕ ЗАРАДЕ

На основу захтева репрезентативних синдиката, менаџмент НИС а.д. донео је одлуку да се у складу са чланом 45. Колективног уговора за НИС а.д. вредност коефицијента 1 основне зараде запосленима у НИС а.д. повећа за 5% од 1. фебруара 2013. године.

На тај начин вредност исплаћеног коефицијента 1 довешће се на ниво остварене инфлације u 2012. години.