ПОДРШКА, САД!

У кризним ситуацијама најважнија је брза заједничка реакција!

Помозите угроженима у елементарним непогодама у виду новчане донације.

Учествујте у интерној хуманитарној акцији прикупљања новца за помоћ најугроженијима у елементарним непогодама!

Важно је да прикупимо што више новца, јер ће Компанија додатно донирати исту суму средстава коју прикупе запослени!

Неопходно је да континуирано бринемо и помажемо!

Нафтна индустрија Србије испоручила је, и даље испоручује, велике количине горива и авио горива, флаширане Јазак воде, пумпе за испумпавање воде, као и транспортна и техничка средства за спашавање.

Формиран је НИС-ов штаб за вандредне ситуације који заједно са Црвеним крстом активно и централизовано организује различите видове помоћи и прати ситуацију.

На који начин се може учествовати у овој хуманитарној акцији прикупљања новчаних средстава?

Потребно је да образац административне забране сачувате на свом рачунару, попуните га и оригинал проследите колегама у ХР служби:

За НИС а.д. и све ћерке

Виолета Анђелковић, (021) 481 5403
Арсе Теодоровића 5, Нови Сад, соба 27

Акција прикупљања средстава за ову хуманитарну акцију трајаће до даљњег.

Сва документација прикупљена у ХР служби организационог дела прослеђује се у службу обрачуна зарада.

Наведени износи ће се уплатити на динарски рачун Владе Републике Србије: 840-3546721-89, сврха уплате: отклањање последица ванредних околности – поплаве, након коначног обрачуна зарада за текући месец и усмерити за помоћ најугроженијем становништву Србије погођеном поплавама.

Образац можете преузети овде, а исти се може преузети са портала.