ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЗAПОСЛЕНЕ ЧИЈИ СУ СТАМБЕНИ ОБЈЕКТИ СТРАДАЛИ У ПОПЛАВАМА

Централизована Комисија за солидарну помоћ  запосленима због уништења или оштећења објекта за становање запосленог услед елементарних непогода и других ванредних догађаја је почела са радом 17.06.2014.

Уколико је запослени у ситуацији да му је оштећен или уништен стамбени објекат услед поплава које су задесиле нашу земљу, компанија је обезбедила средства којима жели да помогне настрадалим запосленима.
Сви запослени у НИС а.д. ,зависним друштвима,и преко компанија Ревност и Мanpower, чији су стамбени објекти оштећени у поплавама, имају право на солидарну помоћ од стране компаније. Захтев за солидарну помоћ може бити поднесен у слободној форми Комисији за солидарну помоћ НИС-а. Адреса за слање захтева је следећа:

Комисија за солидарну помоћ НИС а.д.
Народног фронта 12
21000 Нови Сад

Документација коју је потребно приложити и која не сме бити старија од 3 (три) месеца од дана подношења захтева  је следећа:

  • Молба Комисији за солидарну помоћ у слободној форми
  • Оверен и потписан извештај о насталој штети од стране надлежног државног органа (Комисија за штете, МУП и сл.)
  • Предрачун са детаљном спецификацијом радова и трошкова потребних за реновирање или санацију оштећеног стамбеног објекта

Контакт за сва питања и информације:
Ирена Рица
021/481 1529