ИНФОРМАЦИЈА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ ЧИЈА ЈЕ ИМОВИНА СТРАДАЛА У ПОПЛАВАМА

Обавештавамо све запослене у НИС-у и зависним друштвима, чија је имовина оштећена у поплавама да, према Члану 56 Колективног уговора за НИС а.д., имају право на солидарну помоћ од стране Компаније.

Запослени могу поднети захтев, написан у слободној форми, са извештајем о насталој штети, Комисији за солидарну помоћ НИС-а, на следећу адресу:
НИС а.д.
Народног фронта 12
21000 Нови Сад
– Комисији за солидарну помоћ.
 
Контакт особа за евентуална питања:
Ирена Рица
021/ 4811529
irena.rica@nis.eu.