ЈСО НИС а.д. потврдио је своју репрезентативност код Послодавца. Укупно има 2.225 чланова што чини 51% запослених у НИС-у.

ЈСО НИС Нафтагас изгубио је репрезентативност јер има 619 евидентираних и потписаних приступница, што чини 14,45% чланова, након чега је упутио захтев за приступање ЈСО НИС а.д. а одлуку ЈСО НИС а.д. изгласаће Одбор репрезентативног синдиката.