ПОТПИСАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗА НИС А.Д.

Oбзиром на чињеницу да је Закон о раду ступио на снагу крајем јула и ограничио дејство Колективног уговора до 29. јануара 2015. године, покренута је иницијатива за почетак преговора како би Колективни уговор, који је потписан у априлу, био усклађен са новим Законом. Представници Пословодства НИС-а и репрезентативног синдиката ЈСО НИС а.д. отпочели су 14. новембра преговоре о изменама Колективног уговора за НИС, који су успешно завршени 11. децембра.

Изузетно добар социјални дијалог између послодавца и репрезентативног синдиката резултирао је добрим решењима за све запослене, као што је Колективни уговор који је потписан 17.12.2014.године и важиће наредне три године.