ПОСЛОДАВАЦ УПУТИО ЗАХТЕВ ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТИ СИНДИКАТА

ХР директор НИС а.д. Наташа Стаменковић, упутила је допис следеће садржине репрезентативним синдикатима:
„Имајући у виду измене и допуне Закона о раду („Сл. Гласник РС“ 75/14) који је ступио на снагу 29.07.2014.године и предстојеће преговоре Колективног уговора за НИС а.д. у циљу усаглашавања са изменама Закона о раду, а сходно року утврђеног Законом, позивамо Синдикате НИС а.д. Нови Сад да приступе поступку преиспитивања репрезентативности код Послодавца, у складу са чланом 233. Закона о раду.

У складу са наведеним, молимо вас да доставите следећу документацију:

  • Уверење о упису у регистар синдиката,
  • Изјаву председника синдиката о броју чланова синдиката,
  • Копије приступница запослених који су чланови синдиката, по синдикалним организацијама.

Како бисмо поступак спровели ефикасно и без евентуалног ремећења текућег пословања, предлог Послодавца је да се на основу копија приступница комисијски утврди статус броја чланова, уз присуство и учешће представника синдиката.
Наглашавамо да Послодавац нема приступнице за чланове Синдиката, на основу којих одбија синдикалну чланарину од зарада запосленима, што је пракса која није у складу са одредбама члана 207. Закона о раду, те је такође потребно извршити усклађивање начина поступања са цитираним чланом Закона.
Позивамо председнике синдиката да на заједничком састанку утврдимо детаље овог процеса.“