ВОЂЕЊЕ РАДНИХ ЛИСТИ У ТОКУ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

Сви запослени у НИС-у, зависним друштвима и у компанијама Ревност и Manpower, који су услед елементарних непогода били спречени да присуствују на послу у протеклом периоду, наведене дане у радним листама треба да воде као плаћено одсуство. Код запослених који нису у могућности да сами подигну захтев за плаћено одсуство, довољно је да линијски руководилац обавести Дирекцију за заједничке HR сервисе путем слања листе запослених за које је потребно убележити радно време на овај начин. За све запослене који су ангажовани на пружању помоћи од поплава, а који се налазе на списковима Компаније за пружање помоћи државним органима, важиће исто правило.