ОДРЖАН САСТАНАК У ЈУГОПЕТРОЛУ

На проширеној седници одбора ЈСО НИС а.д. где је било присутно више од 150 чланова Синдиката разматране су две теме: почетак преговора око члана 44. и 45. Колективног уговора за НИС и проблем лизинга.

Председник Синдиката Горан Такић и потпредседници Вељко Жунић и Радован Зељковић су информисали чланове да су 03.06 почели преговори око измена члана 44. и 45. Колективног уговора на иницијативу послодавца. Иницијатива се односи на смањење додатака и накнада из Колективног уговора и невезивање повећања зараде линеарно свима за проценат инфлације. Синдикат ће редовно након сваког преговарачког одбора обавештавати чланство о току преговора.
Што се тиче лизинга, донети су следећи закључци:

  1. Поред отвореног противљења против лизинга Синдикат тражи и подршку за то од представника Владе који се налазе у Одбору директора, Надзорном одбору и Скупштини НИС-а;
  2. Препорука је не прихватање преласка на лизинг,
  3. Све конкретне примере кршења Колективног уговора доставити Синдикату који ће мирно или у судском поступку заступати чланове против послодавца,
  4. Размотрити вид протеста запослених уколико се не стане са пребацивањем послова на лизинг.