ОДРЖАН САСТАНАК СА ГЕНЕРАЛНИМ ДИРЕКТОРОМ

Данас је одржан састанак председника репрезентативних Синдиката Горана Такића и Миленка Недића са генералним директором Кирилом Кравченком. Постигнут је договор по следећим тачкама…

  1. Понуда за Програм добровољног одласка важиће до 15. априла 2013 године.

    С обзиром на велико интересовање запослених и бројна питања која се односе на Програм доборовољног одласка, договорено је да се рок за изјашњавање запослених продужи још недељу дана, тј. до 15. априла 2013

    Датум прекида радног односа за оне који се определе за споразумни раскид радног односа биће 15. април или 30 април, зависно од рока пријаве.

  2. Запослени Малопродаје у Промету, где ће се до 1. јула изрвшити друга фаза измене систематизације, доносиће одлуку о свом статусу у периоду од 15. јуна до 1. јула 2013. године, под истим условима који и сада важе за добровољни одлазак.