ЗАПИСНИЦИ СА СЕДНИЦА СИНДИКАТА

У рубрици Важна акта (Акта синдиката) можете преузети и прочитати записник са 11. седнице Одбора одржане 18.10.2012. године, као и остале записнике са седница Одбора Јединствене синдикалне организације НИС а.д. Нови Сад из 2012. године.