РАСПИСАН КОНКУРС ЗА СТАМБЕНЕ КРЕДИТЕ

НИС је почетком 2012. године усвојио Стандард друштва о додели субвенција за стамбене кредите запослених у НИС а.д. Намера послодавца је да својим запосленима омогући повољније услове коришћења стамбених кредита код пословних банака уз субвенције у зависности од категорије запослених, односно да ли запослени који конкуришу за субвенцију за стамбени кредит спадају у категорију „млади стручњаци”, „кључни кадрови”, ”менаџери” или „остали запослени”.

Одлуком генералног директора НИС-а, Конкурс ће бити отворен 30 дана, од 10. октобра до 10. новембра 2012. године и на њему могу учествовати сви запослени који испуњавају следеће услове:

  • да је запослен на неодређено време у НИС а.д.;
  • да решава стамбену потребу у месту запослења односно месту које је у близини места запослења из кога се може редовним средствима јавног саобраћаја свакодневно уредно долазити на посао и враћати са посла (максимална удаљеност од места запослења је 50 километара);
  • да запосленом није, у претходних годину дана од дана објављивања Конкурса, изречена једна од мера за повреду радне обавезе/непоштовање радне дисциплине у складу са Законом о раду и Колективним уговором за НИС а.д. Нови Сад (упозорење или привремено удаљење са рада, без накнаде зараде, у трајању од 1-3 радна дана);
  • да има сагласност директора блока/ ЗГД директора функције/директора функције којој припада;

Формулар за пријаву запослени могу преузети на Порталу или у просторијама Стамбеног центра и то:

  • Стамбени центар Нови Сад – 5. спрат, крило Ц, канц. 79,тел: 021/481 3805; (радно време: среда 08-16)
  • Стамбени центар Београд- 7. спрат, канцеларија 742, тел: 011/222 9742.( радно време: од среде до петка од 08 до 16 часова)

Све информације везане за Конкурс за доделу погодности за добијање стамбених кредита запослени могу добити и електронским путем, преко е-маила: stambeni.krediti@nis.rs.

Попуњене захтеве запослени предају на писарници ПЦ Нови Сад и ПЦ Београд.

НАПОМЕНА: Уколико запослени не испуњавају све од наведених услова њихове пријаве неће бити узете у разматрање. Оперативна стамбена комисија ће у складу с одредбама Општег Стандарда Друштва кандидате рангирати у складу са бројем бодова у IV категорије.

ИНФОРМАЦИЈА О ПОСЛОВНИМ БАНКАМА:

КАТЕГОРИЈА ОД I до III

НИС а.д. је потписао уговор са „UniCredit Bank Srbija a.d.”, преко које ће се реализовати субвенције за стамбене кредите за све категорије запослених и то за:

  • стамбено кредитирање (за куповину стамбених објеката) запослених НИС а.д. од стране „UniCredit Bank Srbija a.d.” са делимичним учешћем НИС а.д. у субвенционисању својих запослених по овим стамбеним кредитима и

КАТЕГОРИЈА IV

  • стамбено кредитирање (за куповину стамбених објеката) запослених НИС а.д. од стране „UniCredit Bank Srbija a.d.” без учешћа НИС а.д. (НИС а.д. обезбеђује само повољније услове кредитирања код Банке) у субвенционисању својих запослених по овим стамбеним кредитима.