ЗАХТЕВ ЗА ПОВЕЋАЊЕ ЦЕНЕ РАДА

Репрезентативни синдикати упутили су данас допис генералном директору НИС а.д. Кирилу Кравченко:

„Према званичном саопштењу Републичког завода за статистику, остварена инфлација у 2012.години у Републици Србији, мерена Индексима  потрошачких цена,  износила је 12,2% .

Истовремено  у 2012.години вредност коефицијента  1 основне зараде, запослених у НИС а.д. повећана је у фебруару 2% и у августу 5%.
Према томе, исплаћене основне зараде запослених у НИС а.д. за 2012. годину, у односу на остварену инфлацију, забележиле су реалан пад од 5%.
На основу изнетог, према члану 45. Колективног уговора за НИС а.д. потребно је да се  вредност коефицијента 1 основне зараде запосленима у НИС а.д., за месец  јануар 2013. године повећа за 5% и на тај начин доведе вредност исплаћеног коефицијента 1 на ниво остварене инфлације u 2012.години.“

Допис исте садржине упућен је и Заменику генералног директора Д. Фоменку и ХР директору Н. Стаменковић.