ДОПИС ГЕНЕРАЛНОМ ДИРЕКТОРУ

Репрезентативни синдикати упутили су допис Генералном директору НИС а.д. у вези зајма за огрев, зимницу, уџбенике у складу са чланом 62 Колективног уговора за НИС а.д.

На основу члана 62 КУ за НИС а.д. послодавац је дужан да запосленима обезбеди зајам за набавку огрева, зимнице, уџбеника у висини просечне месечне зараде по запосленом.

Оба Синдиката су размотрила Одлуку број 07/9377/21Х од 13. јула 2012. године, којом је обезбеђен зајам за запослене преко Пиреус банке путем кредитне картице – револвинг.

Заједнички став оба репрезентативна синдиката је да је неопходно обезбедити следеће услове:

  • да се омогући свим запосленима да остваре право на зајам за огрев, зимницу, уџбенике у висини једне просечне зараде радника НИС а.д., односно да није неопходна сагласност кредитног бироа,
  • да се зајам исплати на текући рачун запослених, односно да се омогући запосленима да могу зајам користити у готовини,
  • да враћање зајма буде преко административне забране на зараду запослених а не путем адмнистративне забране преко банке.

У допису је наведено и да jе неопходно што хитније обавестити репрезентативне синдикате о ставу Послодавца у вези обезбеђења горе наведених услова, како би надлежни Одбори ЈСО-а размотрили предложено и донели коначну Одлуку.