ЗАЈАМ ЗА НАБАВКУ ОГРЕВА, ЗИМНИЦЕ И УЏБЕНИКА

На основу члана 62. Колективног уговора за НИС а.д. Послодавац је склопио Уговор са Piraeus банком, како би запосленима НИС а.д. обезбедио Зајам за набавку огрева, зимнице и уџбеника.

У периоду од понедељка 3.9.2012. до четвртка 6.9.2012.године, организоваће се анкетирање запослених како би се утврдио тачан број запоселних који су заинтересовани за подизање овог зајма, као и износа који би подигли.

Након тога Послодавац ће организовати поделу Dina картица и потписивања Уговора између запосленог и Piraeus банке, о чему ће сви заинтересовани бити благовремено обавештени (Уговори и сви потребни формулари ће бити објављени како би свако могао да се упозна са обавезама и процесом одобрења овог

зајма).

Договорени су следећи услови:

 • Могуће је узети зајам у износу од 124.000 РСД или ½ од овог износа тј. 62.000 РСД;
 • Рок отплате: 10 једнаких месечних рата (са почетком отплате прве рате од 5. новембра 2012. године);
 • Провизија за зајам: 5% на укупан износ (укупан износ провизије дели се такође на 10 једнаких месечних рата);
 • Провизија за подизање готовине: 1,5% на подигнути износ (минимим 100 РСД), наплаћује се једнократно приликом плаћања прве рате;
 • Минималан  износ трансакције да би се иста поделила на рате: 6.000 РСД. Уколико се подигне готовина у износу мањем од 6.000 РСД, целокупан износ трансакције биће наплаћен кроз прву рату.
 • Износ одобреног кредита улази у кредитну задуженост запосленог која се евидентира у Кредитни биро.

Начин коришћења

У сладу са Уговором између НИС а.д. и пословне банке Piraeus, запослени НИС-а добиће посебне  кредитне картице (Dina Classic), чија је сврха реализација овог наменског зајма.

 • Са поменутом картицом, запослени ће моћи да подигне готовину ИСКЉУЧИВО на банкоматима или ПОС терминалима у филијалама Piraeus банке, у року од месец дана од дана добијања картице (у периоду од 20. септембра – 18. октобра 2012. године). Након овог периода, картица више није функционална и неће бити у употреби;
 • Износ месечних рата биће обустављен од зараде запослених који подигну зајам, путем административне забране.

Документација потребна за активацију одобрене кредитне картице:

  1. Захтев за издавање картице и сагласност за прибављање извештаја из Кредитног Бироа
  2. Копија важеће личне карте клијента
  3. Потврда о плати
  4. Две административне забране
  5. Потписан Уговор о издавању кредитне картице
  6. Потписани Општи услови пословања
  7. Меница
  8. Припадајуће менично овлашћење

205 РСД – трошак прибављања извештаја Кредитног Бироа, сноси запослени
50 РСД – трошак издавања менице, сноси запослени
или укупно 255 РСД који ће бити наплаћени у готовом новцу, појединачно од сваког запосленог приликом уручења картице.

Пример плана отплате картице

Доле наведени план отплате базиран је на сценарију поделе кеш трансакције у износу од 124.000 РСД на 10 једнаких месечних рата извршене на банкомату или ПОС терминалу Piraeus банке:

Први месец:  Износ ануитета у РСД  –  14. 880     (12.400 РСД главница+1.860 РСД  трошак подизања готовине 1.5% (ова провизија за подизање готовине односи се искључиво  за подизање новца на банкоматима Piraeus банке)+620 РСД месечна рата провизије од 5%

Остали месеци:  13.020 РСД (12.400 РСД главница+620 РСД месечна рата провизије од 5%)

Запослени који су заинтересовани за наставак сарадње са Piraeus банком, након истека периода од 10 месеци моћи ће да користе картицу са свим њеним функционалностима у складу са условима Piraeus банке за запослене НИС ад, са којима запослени могу да се упознају на пунктовима или експозитурама Piraeus банке приликом преузимања картице.