СПИСКОВИ ДЕЦЕ ЗАПОСЛЕНИХ ЗА НОВОГОДИШЊЕ ПАКЕТИЋЕ
 
Моле се запослени чија су деца рођена између 01. јануара 2002. године и 31. децембра 2012. године, да провере у својим кадровским службама да ли су њихова деца евидентирана у систему, како би остварили право на новогодишњи пакетић.
Обавештење се односи на запослене који су у току 2012. године добили дете или су у току 2012. године засновали радни однос у НИС а.д. а имају децу рођену у горе поменутом периоду.