БАЊСКИ ОПОРАВАК ЗАПОСЛЕНИХ

На основу члана 92. Колективног уговора за НИС а.д. запослени имају право на превенцију радне инвалидности, опоравак и рехабилитацију, и у складу са Програмом репрезентативних синдиката.
 
Колективним уговором, чланом 21. запослени има право на плаћено одсуство због организованог одласка запослених на превенцију и опоравак  у трајању до 15 радних дана.

Бањско лечење и рехабилитација

Запослени имају право на бањско лечење на основу пријаве надлежној Синдикалној организацији и упута надлежног лекара, лекара специјалисте или надлежне здравстне институције (када је то неопходно).

Предност приликом упућивања имају запослени који су поднели пријаву и испуњавају следеће критеријуме:

  • Запослени који раде у сменама, ноћу и отежаним условима рада а нису обухваћени чланом 39. Колективног уговора за НИС а.д. (бенефицирана  радна места и радна места са посебеним условима рада)
  • Запослени који су претрпели повреду на раду и инвалиди рада, и запослени са хроничним болестима, а који нису остварили право на основу правилника о солидарној  помоћи.
  • Остале категорије запослених.

У случају већег броја пријављених предност имају запослени који нису користили услугу превенције дужи период а најмање у задње две године и запослени који раде у сменама, ноћу и слабијег материјалног стања.

ЈСО НИС а.д и Синдикалне организације ће запослене информисати о терминима и могућности коришћења превенције, опоравка и рехабилитације.

Рок пријаве је 15 дана пре организованих смена или у року који је одреди Синдикална организација за своје чланове.

На основу досадашњих уговора и интереса запослених приоритет указати следећим бањама: Врњачка, Врдник, Ивањица, Соко Бања, Пролом Бања, Бања Јунаковић, Бања Кањижа. 

Програм се реализује и спроводи по Синдикалним организацијама.

Превенција и рекреација

Синдикалне организација спроводе превенцију и рекреацију запослених. Превенција и рекреативни одмор запослених спроводи се путем следећих активности:

  • Организоване спортске рекреативне активности запослених
  • Одмор и излети запослених на планинама, мору у организацији синдиката
  • Културне и забавне активности, позоришне представе када је синдикат организатор
  • Међународне синдикалне размене
  • Остали програми у организацији синдиката

Пријаву за бањски опоравак и рехабилитацију можете преузети овде.