ИСПЛАТА ДИВИДЕНДЕ АКЦИОНАРИМА НИС-а У НОВЕМБРУ

Исплата дивиденде акционарима НИС-а ће бити у новембру месецу.

Подсећамо да право на дивиденду имају сви акционари који су уписани у Централни регистар хартија од вредности на дан 20.06.2014. године. Износ дивиденде је 80,22 динара по акцији те ће након плаћања пореза од 15% на рачуне акционара бити уплаћено 68,187 динара по акцији.