УПУЋЕН ЗАХТЕВ ДА СЕ РАСПИШЕ ПРОГРАМ 750

Репрезентативни синдикати упутили су данас, 16.11.2012.године допис Генералном директору НИС а.д. у захтевајући да се распише Програм 750 у складу са чланом 19. Социјалног програма.

„Репрезентативни Синдикати су у последњих неколико дана имали састанке са запосленима у службама за административно-техничку подршку и подршку пословним процесима. Велики део запослених је изричито захтевао да се распишу услови за добровољни одлазак из Компаније као што је прописано чланом 19. Социјалног програма за НИС а.д. који је Прилог 1 Уговора о продаји и куповини акција НИС-а.

Иако је на НИС-овом порталу објављено у октобру месецу 2011.године да се Програм 750 више неће објављивати, ми сматрамо да велики део запослених који се налазе на АТП-у и ППП-у није имао прилике да учествује у истом, као ни други запослени који ће у неком наредном периоду постати вишак, јер ће се и у следећој години спроводити оптимизација броја запослених.

Синдикати сматрају да ми као социјално одговорна Компанија морамо пружити свима исту шансу и кроз посао и упошљавање постојећих и нових запослених и кроз добровољни одлазак оних који су провели 10,20,30 и више година радећи и стварајући у НИС-у.

Предлажемо да размотрите наш захтев да се још једном распише Програм 750 или анкета  у складу са чланом 19. Социјалног програма и омогући запосленима, како на АТП-у и ППП-у, али и свим другим заинтересованим где процес рада неће трпети, да добровољно напусте НИС, уз могућност превремене отплате стамбених кредита као и претходних година.“