ПОТПИСАН АНЕКС КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА

Генерални директор НИС-а, Кирил Кравченко и председници репрезентативних синдиката, ЈСО НИС а.д. и ЈСО „НИС НАФТАГАС“, Горан Такић и Миленко Недић потписали су у петак, 06.09.2013.године Анекс II Колективног уговора за НИС а.д. Овим Анексом увeден је нови концепт политике награђвиања у НИС-у, нови систем управљања зарадама и награђивања запослених, у којем сваки запослени својим радним резултатима може да утиче на висину своје зараде.

Нови грејдинг систем обезбеђује уређење система по приниципима интерне праведности и екстерне конкурентности зарада запослених  и усклађен је са грејдинг системом Гаспромњефта. Најбитније је да се основна зарада неће смањивати и нико од запослених неће бити на губитку. Циљ овог споразума није уштеда и смањење трошкова за послодавца, већ да се средства распореде и преусмере на бољи начин, да се радницима на терену да већи стимуланс кроз повећање радног учинка да више и боље раде и да за то буду награђени.

Поред Анекса Колективног уговора, потписан је и Споразум који дефинише намеру да се развије систем награђивања за радни учинак, односно за варијабилну зараду запослених.