ИНФОРМАЦИЈА О ПОСТУПКУ ИСПЛАТЕ ДИВИДЕНДЕ

На седници Одбора директора НИС а.д. Нови Сад одржаној 8. јула 2013. године усвојена је Одлука о одређивању дана, поступка и начина исплате дивиденди за 2012. годину акционарима НИС а.д. Нови Сад.

Овом одлуком одређено је да ће дивиденда акционарима НИС а.д. Нови Сад бити исплаћена у новцу, у укупном бруто износу од 12.364.129.000 динара. Бруто износ дивиденде за 2012. годину износи 75,83 динара по акцији. Од овог износа приликом исплате домаћим физичким лицима биће одбијен порез од 15%, тако да ће ова лица примити нето износ од 64,46 динара по акцији. Износ пореза ће за акционаре обрачунати и уплатити НИС, па акционари нису у обавези да се у вези пореза на дивиденду обраћају Пореској управи.

У складу са принципом равноправности акционара, исплата дивиденде ће према одлуци Одбора директора бити извршена свим акционарима истовремено, најкасније до 30. новембра 2013. године. Тачан датум исплате дивиденде ће бити накнадно одређен одлуком Генералног директора о чему ће акционари благовремено бити обавештени.

У складу са одлуком Скупштине акционара, акционари који су поседовали акције НИС-а на Дан дивиденде тј. на дан 8. јун 2013. године имају право на исплату дивиденде из добити за 2012. годину, према броју акција које су поседовали на тај дан.

У вези са исплатом дивиденде, НИС-у није потребно достављати никакве податке јер ће се исплата мањинским акционарима вршити преко Централног регистра хартија од вредности и то на следећи начин:

  • Акционарима који су отворили власнички и новчани рачун за трговање акцијама, дивиденда ће бити исплаћена на овај новчани рачун;
  • Акционари који су акције добили као запослени или бивши запослени, а који до сада нису отворили власнички и новчани рачун за трговање акцијама имају три могућности:
    • да до дана исплате дивиденде отворе ове рачуне и тада ће им дивиденда бити исплаћена на рачун за трговање акцијама, или
    • да након дана исплате дивиденде доставе НИС-овом корпоративном агенту – Војвођанској банци копију картице текућег рачуна на који желе да им се проследи новац од дивиденде, или
    • да лично на шалтеру Војвођанске банке уз личну карту подигну износ дивиденде који им припада.
  • Акционарима који су добили по 5 акција НИС као грађани, исплата ће се извршити преко Банке поштанска штедионица и износ дивиденде ови грађани ће моћи да подигну на шалтерима Поште.