НИС ИСПЛАТИО ДИВИДЕНДУ АКЦИОНАРИМА ИЗ ДОБИТИ ЗА 2015. ГОДИНУ

Компанија је исплатила акционарима дивиденду из добити за 2015. годину 19. септембра.
Укупан износ за исплату дивиденде износи 4,026 милијарди динара, што је 25 одсто нето добити из претходне године.Нето износ по акцији је 20,99 динара
Исплата мањинским акционарима обавља се преко Централног регистра хартија од вредности и то на рачуне које користе за трговање акцијама или на рачуне које су дали приликом пријављивања за бесплатне акције.