РАСПОДЕЛА ДИВИДЕНДИ ЗА 2014. ГОДИНУ

Низом презентација које ће се одржати ове недеље у Београду, Новом Саду, Панчеву и Зрењанину, стручњаци из Сектора за послове са мањинским акционарима НИС-а, упознаће запослене  о исплати дивиденде по основу остварене добити Компаније у 2014. години.

Скупштина aкционара НИС-а ће се одржати 23. jуна. Скупштина треба да донесе одлуку о исплати 25 одсто из остварене добити Компаније у 2014. години на име дивиденди. Од остварене лањске добити НИС-а, у облику дивиденди предвиђа се исплата 7,6 милијарди динара, што значи да ће на име дивиденде акционари добити 39,82 динара нето по акцији. Исплата дивиденде се очекује најкасније до краја новембра.