НИС ИСПЛАЋУЈЕ ДИВИДЕНДУ ИЗ ДОБИТИ ЗА 2014. ГОДИНУ

Дана 31.08.2015.године НИС је исплатио својим акционарима дивиденду из добити за 2014. годину.
Право на дивиденду имају сви акционари који су били уписани у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности као власници акција на Дан акционара VII редовне седнице Скупштине акционара 13. јуна 2015. године.

Акционари домаћа физичка лица ће са својих рачуна моћи да подигну 39,82 динара по акцији, колико износи нето износ дивиденде по акцији након што НИС уплати порез на приходе од капитала од 15 одсто. 

Исплата мањинским акционарима се обавља преко Централног регистра хартија од вредности и то на новчане рачуне које користе за трговање акцијама, односно на новчане рачуне које су дали приликом пријављивања за бесплатне акције.